Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

Uzavřená výzva OP Z Prorodinná opatření II

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Výzva LAG Podralsko - Prorodinná opatření II

Text výzvy Prorodinná opatření II po modifikaci výzvy: 
http://lagpodralsko.com/doc/vyzva-lag-prorodinna-opatreni-ii.pdf


Text výzvy Prorodinná opatření II po modifikaci výzvy březen 2022: 
http://lagpodralsko.com/doc/modifikace-vyzvy-02-vyzva-lag-prorodinna-opatreni-ii.pdf

 

Pozvánka na seminář pro příjemce 17.4.2019 k výzvě Prorodinná opatření II:
http://lagpodralsko.com/doc/pozvanka--seminar-pro-prijemce--17.4.2019.pdf


Prezentace ze semináře 17.4.2019 k výzvě Prorodinná opatření II:
http://lagpodralsko.com/doc/seminar-pro-prijemce-opz-prorodinna-opatreni.pdf

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce:
http://lagpodralsko.com/doc/specificka-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce-pro-projekty-se-skutecne-vzniklymi-vydaji-a-pripadne-take-s-neprimymi-naklady-(verze-9)-(1).pdf


Vzor přihlášky zařízení péče o děti:
http://lagpodralsko.com/doc/vzor-prihlasky-zarizeni-pece-o-deti.docx


Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ:
http://lagpodralsko.com/doc/vzor-zadosti-o-potvrzeni-z-cssz.docx


Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce:
http://lagpodralsko.com/doc/vzor-potvrzeni-o-postaveni-podporene-osoby-na-trhu-prace.docxUzavřená výzva MAS
 
Pozvánka na seminář k výzvě Prorodinná opatření II:
http://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-seminar--18.4.2018.pdf

Prezentace ze semináře k výzvě Prorodinná opatření II:
http://lagpodralsko.com/doc/seminare-pro-zadatele-prorodinna-opatreni-ii.pdf
 
Text výzvy Prorodinná opatření II:
http://lagpodralsko.com/doc/vyzva-lag-prorodinna-opatreni-ii.pdf

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů:
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-1--popis-zpusobu-hodnoceni-projektu.pdf

Stanovy LAG Podralsko z.s. : http://lagpodralsko.com/doc/stanovy.pdf

Odkaz na portál pro žadatele o podporu z ESIF:  https://mseu.mssf.cz/
(nutná registrace na portálu, založení a zpracování žádosti o podporu)

Programový rámec CLLD LAG Podralsko 2014+ pro Operační program Zaměstnanost:
http://lagpodralsko.com/doc/programovy-ramec-opz.pdf   

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO OPZ:

Informace pro místní akční skupiny (odkaz na oficiální web ESF):
https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz

Výzva ŘO OPZ č. 47 
Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
 (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS) zde:

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:


Zápis z jednání výběrové komise 14.8.2018:
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-hodnotici-komise-12.10.pdf

 

Prezenční listina z jednání výběrové komise 14.8.2018:
http://lagpodralsko.com/doc/prezencni-listina.pdf

Hodnotící tabulka jednotlivých projektů:
http://lagpodralsko.com/doc/hodnoceni-projektu-cvikovacek-komise.pdf
http://lagpodralsko.com/doc/hodnoceni-projektu-okna-ii--komise.pdf
http://lagpodralsko.com/doc/hodnoceni-projektu-pat-a-mat--komise.pdf
http://lagpodralsko.com/doc/hodnoceni-projektu-polevsko-komise.pdf
http://lagpodralsko.com/doc/hodnoceni-projektu-smetanka-komise.pdf

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu představenstva LAG 11.9.2018:
http://lagpodralsko.com/doc/rozhodnuti-predstavenstvo-mas,-prorodinne-opatreni.pdf

Prezenční listina ze zasedání rozhodovacího orgánu 11.9.2018:
http://lagpodralsko.com/doc/prezencni-listina-prorodinna-opatreni.pdf

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.