Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko na období 2014-2020

CLLD LAG Podralsko 2014+
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko na období 2014 - 2020

verze prosinec 2016, schválena ŘO IROP, OPZ a PRV 6.2.2017:
http://lagpodralsko.com/doc/clld-lag-podralsko-schvaleno.pdf

Finanční plán a indikátory pro programové rámce:
http://lagpodralsko.com/doc/fin.plan-indikatory-schvaleno.pdf

Finální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko na období 2014 - 2020
LAG Podralsko 2014+ po vypořádání připomínek ŘO IROP, OPZ a PRV v rámci věcného hodnocení CLLD:

září 2016:

http://lagpodralsko.com/doc/clld-lag-podralsko-2014-verze-2.pdf

Finanční plán a indikátory pro programové rámce:

http://lagpodralsko.com/doc/fp-indikatory.pdf

Přehled změn:
http://lagpodralsko.com/doc/zmeny-irop.pdf
http://lagpodralsko.com/doc/zmeny-opz.pdf
http://lagpodralsko.com/doc/zmeny-prv.pdf

Finální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko na období 2014 - 2020
LAG Podralsko 2014+

květen 2016:

http://lagpodralsko.com/doc/clld-lag-podralsko-2014-2020.pdf

Přílohy CLLD LAG Podralsko 2014+:

Finanční plán a indikátory pro programové rámce:

http://lagpodralsko.com/doc/financni-plan-indikatory.pdf

Mapa území a seznam obcí:
http://lagpodralsko.com/doc/mapa-lag-podralsko.pdf

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie:
http://lagpodralsko.com/projednavani-sclld

Analýza rizik:
http://lagpodralsko.com/doc/analyza-rizik.pdf

Revize a změny:

Programový rámec IROP: http://lagpodralsko.com/doc/pr-irop-lag-podralsko.pdf

Programový rámec OP Z: http://lagpodralsko.com/doc/programovy-ramec-opz.pdf

Dodatek č. 2 k realizaci PR OPŽP: http://lagpodralsko.com/doc/opzp-final.pdf

Programový rámec OPŽP: http://lagpodralsko.com/doc/opzp-final.pdf

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.