Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

Projekty

POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE LAG PODRALSKO I, REG. Č. PROJEKTU: CZ.07.02.01/00/22_003/0000077

EU+MMR Barevné.png

SCLLD LAG PODRALSKO na období 2021 - 2027

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

O nás

Založení LAG Podralsko jako občanského sdružení proběhlo 31.května 2004. Hlavním úkolem je celkový rozvoj regionu Podralsko, a to především na principech iniciativy Evropské unie LEADER. LEADER je společná iniciativa Evropské unie zaměřená k posílení venkovského prostoru, je postavená na těchto znacích:
- každý region má svoje specifika, která mohou být při správném využití jeho šancemi
- nejlepší znalost regionu mají ti, kteří v něm bydlí a působí, aktivní subjekty vytvářejí tzv. místní akční skupinu (MAS), která určitým způsobem může spoluvytvářet svůj region
- do partnerství jsou zapojeni zástupci komunální sféry, podnikatelé, neziskové organizace, fyzické osoby apod., tím dochází k výměně zkušeností a k plnému využití místního potenciálu
- pro období 2002-2006 bylo zvoleno označení LEADER+
- v období 2007-2013 iniciativa LEADER na podobných principech nadále pokračovala
- od dubna 2014 je LAG Podralsko v souladu s novým OZ zapsaným spolkem a na základě zpracované SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje) realizuje plánovací období 2014 - 2020+
- od října 2015 má LAG Podralsko z.s. Osvědčení o splnění standardů MAS pro programové období 2014 - 2020
- od července 2021 má LAG Podralsko z.s. zpracovanou a schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 - 2027

Oblast působnosti LAG Podralsko

Náplň činnosti LAG Podralsko

Hlavní činností spolku je komunitně vedený místní rozvoj, který je uskutečňován na základě SCLLD a je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a spolupráci v území.

Další činnosti:

Ikona projekt

Příprava projektů a zajištění jejich realizace

Ikona spolupráce

Spolupráce se svazky obcí na území působnosti, s orgány státní správy, orgány samospráv obcí, měst a krajů při rozhodovacích procesech, umožňujících a směřujících k řešení problematiky v daném regionu

Ikona členové

Aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy spolku a spolupráce s dalšími partnerskými spolky nebo fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR i EU

Ikona mládež

Provádění vzdělávacích a osvětových činností spolupráce s organizacemi zabývajícími se prací s dětmi a mládeží

Ikona realizace

Realizace vzdělávacích aktivit dětí a mládeže, komunitní práce a organizování komunit

Fotogalerie

Foto1

Foto2

Foto3

Foto4

Foto5

Foto6

Foto7

Foto8

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.