Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE LAG PODRALSKO I, REG. Č. PROJEKTU: CZ.07.02.01/00/22_003/0000077

EU+MMR Barevné.png

Projekt řeší zabezpečení přípravných a provozních činností kanceláře LAG Podralsko, souvisejících s realizací SCLLD LAG Podralsko na svém území působnosti na plánovací období 2021 - 2027 v oblastech realizace, animace a propagace SCLLD LAG Podralsko 2021+. Cílem projektu je tedy zabezpečit organizačně a provozně realizaci komunitně vedeného místního rozvoje na území LAG Podralsko, systém administrace projektů, vyhlašování výzev, školení, semináře, workshopy, propagační akce a konzultace pro potenciální žadatele ze všech sektorů do výzev OP, vyhlašovaných prostřednictvím LAG Podralsko a uvedených v SCLLD LAG Podralsko 2021 - 2027 jako prioritních pro dané území.

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.