Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

SCLLD LAG PODRALSKO na období 2021 - 2027

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Založení LAG Podralsko jako občanského sdružení proběhlo 31.května 2004. Hlavním úkolem je celkový rozvoj regionu Podralsko, a to především na principech iniciativy Evropské unie LEADER. LEADER je společná iniciativa Evropské unie zaměřená k posílení venkovského prostoru, je postavená na těchto znacích:
- každý region má svoje specifika, která mohou být při správném využití jeho šancemi
- nejlepší znalost regionu mají ti, kteří v něm bydlí a působí, aktivní subjekty vytvářejí tzv. místní akční skupinu (MAS), která určitým způsobem může spoluvytvářet svůj region
- do partnerství jsou zapojeni zástupci komunální sféry, podnikatelé, neziskové organizace, fyzické osoby apod., tím dochází k výměně zkušeností a k plnému využití místního potenciálu
- pro období 2002-2006 bylo zvoleno označení LEADER+
- v období 2007-2013 iniciativa LEADER na podobných principech nadále pokračovala
- od dubna 2014 je LAG Podralsko v souladu s novým OZ zapsaným spolkem a na základě zpracované SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) realizoval tento spolek plánovací období 2014 - 2020+
- od července 2021 má LAG Podralsko z.s. zpracovanou a schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 – 2027, která je v tomto období realizována.

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.