Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

9. výzva LAG PODRALSKO - IROP - Rozvoj zaměstnanosti I

Výzva uzavřena 4.10.2018! 

LAG Podralsko z.s. vyhlašuje dne 2.7.2018 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem LAG Podralsko – IROP – Rozvoj zaměstnanosti I.
Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD  http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 2.7.2018 - 4.10.2018 do 12.00 hodin.

Pozvánka na seminář: 
http://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-seminar-irop---rozvoj-zamestnanosti-i.pdf

Prezentace ze semináře:
http://lagpodralsko.com/doc/prezentace-9.-vyzva-irop.pdf

Dokumenty ke stažení:

9. Výzva LAG Podralsko – IROP – Rozvoj zaměstnanosti I
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-vyzvac.9-final01.pdf

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-p1-kriteria-fnap-rozvoj-zamestnanosti-i.pdf

Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-p2-kriteria-vh-rozvoj-zamestnanosti-i.pdf

Příloha č. 3 Interní postupy LAG Podralsko z.s. pro Programový rámec Integrovaného programového rámce
http://lagpodralsko.com/doc/podralsko-ip-irop-1.1-finalni.pdf


Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.