Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

3. výzva LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY I

Výzva uzavřena 22.9.2017!

LAG Podralsko z.s. vyhlašuje dne 24.7.2017 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY I
Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 53 https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 24.7.2017 - 22.9.2017 do 16.00 hodin.

Dokumenty ke stažení:

3. výzva LAG Podralsko - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY I - změna - navýšení alokace
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-vyzva-c.3-zmena01.pdf

3. výzva LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY I

http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-vyzva-c.3-final01.pdf

Osnova pro vypracování Studie proveditelnosti - povinné přílohy k výzvě č.3:
http://lagpodralsko.com/doc/p4d-osnova-studie-proveditelnosti-53.vyzva-bezpecnost-dopravy.docx

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.1-lag-podralsko-fnp.pdf

Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení projektů
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-2---kriteria-pro-vecne-hodnoceni-lag-bezpecnost.pdf

Příloha č. 3 Interní postupy LAG Podralsko z.s. pro Programový rámec Integrovaného regionálního programu
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.3-ip-irop-1.0-finalni.pdf

Pozvánka na seminář k vyhlášené výzvě:  http://lagpodralsko.com/doc/irop-pozvanka-doprava-i.pdf
Prezentace ze semináře: http://lagpodralsko.com/doc/prezentace-doprava.pdf

Hodnocení výběrové komise
http://lagpodralsko.com/doc/3.-vyzva-vk.pdf

Výběr projektů
http://lagpodralsko.com/doc/3.-vyzva-predstavenstvo.pdf

Zápis z jednání Představenstva LAG Podralsko z.s.
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-predstavenstvo-11-1-18.pdf

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.