Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

14. výzva LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY III

LAG Podralsko z.s. vyhlašuje dne 25.11.2019 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY III
Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 53 https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 25.11.2019 - 14.2.2020 do 12.00 hodin.


Pozvánka na seminář pro žadatele k 14. výzvě LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY III:
http://lagpodralsko.com/doc/20-01-24-irop-pozvanka-seminar.pdf

Prezentace ze semináře: http://lagpodralsko.com/doc/prezentace-doprava.pdf14. výzva LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY III
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-vyzvac.14-final01.pdf

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-p1-kriteria-fnap-vyzvac.14.pdf

Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení projektů
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-p2-kriteria-vh-vyzvac.14.pdf 


Kontrolní list k hodnocení FNaP:
http://lagpodralsko.com/doc/kontroln-list-fnap-vzva.14.pdf

Kontrolní list k hodnocení VH:
http://lagpodralsko.com/doc/kontrolni-list-vh-vyzvac.14.pdf

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.