Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

1. výzva LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení ZŠ I

Výzva uzavřena 22.9.2017!

LAG Podralsko z.s. vyhlašuje dne 24.7.2017 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení ZŠ I.
Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD  https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému  
https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 24.7.2017 - 22.9.2017 do 14.00 hodin.

Dokumenty ke stažení:

1. Výzva LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení ZŠ I
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-vyzva-c.1-final01.pdf

Osnova pro vypracování Studie proveditelnosti - povinné přílohy k výzvě č.1:
http://lagpodralsko.com/doc/p4b-osnova-studie-proveditelnosti---infrastruktura-zs.docx

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.1-lag-podralsko-fnp.pdf

Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení projektů
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.2-kriteria-pro-vecne-hodnoceni--lag-irop-vyzva1-zs.pdf

Příloha č. 3 Interní postupy LAG Podralsko z.s. pro Programový rámec Integrovaného regionálního programu
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.3-ip-irop-1.0-finalni.pdfZpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.