Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

Uzavřená výzva OP Z_sociální začleňování IProgramový rámec Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO OPZ, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko 2014+:

Programový rámec CLLD LAG Podralsko 2014+ pro Operační program Zaměstnanost:
http://lagpodralsko.com/doc/programovy-ramec-opz.pdf   

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO OPZ:

Informace pro místní akční skupiny (odkaz na oficiální web ESF):
https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz

Výzva ŘO OPZ č. 47 
Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS) zde:

Text výzvy Rozvoj dalších programů a činností v rámci socálního začleňování I:
http://lagpodralsko.com/doc/1.vyzva-lag-podralsko-rozvoj-dalsich-programu-a-cinnosti-v-ramci-socialniho-zaclenovani-i.pdfUzavřená výzva MAS:

Výzva
LAG Podralsko - Rozvoj dalších programů a činností v rámci sociálního začleňování I.

Pozvánka na seminář k výzvě LAG Podralsko - Rozvoj dalších programů a činností v rámci sociálního začleňování I.:
http://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-seminar--22.-2.-2018-a-20.3.2018.pdf

Prezentace ze semináře k výzvě LAG Podralsko - Rozvoj dalších programů a činností v rámci sociálního začleňování I.:
http://lagpodralsko.com/doc/opz-dalsi-socialni-sluzby-22.2.-a-20-3-2018.pdf

Text výzvy:
http://lagpodralsko.com/doc/1.vyzva-lag-podralsko-rozvoj-dalsich-programu-a-cinnosti-v-ramci-socialniho-zaclenovani-i.pdf
 
Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu     

  1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů:

http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-1--popis-zpusobu-hodnoceni-projektu.pdf 

 

  1. Podporované aktivity:

http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-2-podporovane-aktivity-.pdf

Odkaz na portál pro žadatele o podporu z ESIF:  https://mseu.mssf.cz/
(nutná registrace na portálu, založení a zpracování žádosti o podporu)

 
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz


Stanovy
 LAG Podralsko z.s. : http://lagpodralsko.com/doc/stanovy.pdf


Jednací řád představenstva a valné hromady:
http://lagpodralsko.com/doc/jednaci-rad-predstavenstva-a-vh.pdf


Jednací řád výběrové komise na období 2014 - 2020:
http://lagpodralsko.com/doc/jednaci-rad-vk-2017.pdf

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.