Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

Uzavřená výzva OP Z_sociální podnikání I

Dovolujeme si Vás upozornit, že výzva 429/03_16_047/CLLD_15_01_104 - LAG Podralsko - Sociální podnikání I byla prodloužena do 21.9.2018, 12:00 hodin.

Text prodloužené výzvy - sociální podnikání
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko,-vyzva,-socialni-podnikani-i.pdf

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO OPZ, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko 2014+:
 
Programový rámec CLLD LAG Podralsko 2014+ pro Operační program Zaměstnanost:
http://lagpodralsko.com/doc/programovy-ramec-opz.pdf   

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO OPZ:

Informace pro místní akční skupiny (odkaz na oficiální web ESF):
https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz

Výzva ŘO OPZ č. 47 
Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
 (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS) zde:

Výzva
LAG Podralsko - Sociální podnikání I

Pozvánka na seminář k výzvě LAG Podralsko - Sociální podnikání I.:
http://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-seminar--21.3.2018-(1).pdf


Seminář pro žadatele 21.3.2018:
http://lagpodralsko.com/doc/seminar-pro-zadatele-sp-21.3.2018.pdf
  

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu

1.Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů:
http://lagpodralsko.com/doc/Priloha c. 1_ Popis zpusobu hodnoceni projektu.pdf

2.      Podnikatelský plán:
http://lagpodralsko.com/doc/Priloha c. 2 - Podnikatelsky plan.pdf

3.      Finanční plán:
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-3---finacni-plan.xlsx

4.      Sada indikátorů ISP:
http://lagpodralsko.com/doc/Priloha c. 4 - Sada indikatoru ISP.pdf

    

5.Sada indikátorů ESP:
http://lagpodralsko.com/doc/Priloha c. 5 - Sada indikatoru ESP.pdf
  

6.Podporované aktivity SP:
http://lagpodralsko.com/doc/Priloha c. 6 _Podporovane aktivity SP.pdf

Odkaz na portál pro žadatele o podporu z ESIF:  https://mseu.mssf.cz/
(nutná registrace na portálu, založení a zpracování žádosti o podporu)

     Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817


Stanovy
 LAG Podralsko z.s. : http://lagpodralsko.com/doc/stanovy.pdf


Jednací řád představenstva a valné hromady:
http://lagpodralsko.com/doc/jednaci-rad-predstavenstva-a-vh.pdfJednací řád výběrové komise na období 2014 - 2020:
http://lagpodralsko.com/doc/jednaci-rad-vk-2017.pdf


Dovolujeme si Vás upozornit, že výzva 429/03_16_047/CLLD_15_01_104, LAG Podralsko – Sociální podnikání I
byla prodloužena do 21. 9. 2018 12:00 hodin.

http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko,-vyzva,-socialni-podnikani-i.pdf

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.