Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

Uzavřená výzva OP Z Sociální podnikání II

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO OPZ, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko 2014+:
 
Programový rámec CLLD LAG Podralsko 2014+ pro Operační program Zaměstnanost:
http://lagpodralsko.com/doc/programovy-ramec-opz.pdf   

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO OPZ:

Informace pro místní akční skupiny (odkaz na oficiální web ESF):
https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz

Výzva ŘO OPZ č. 47  
Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS) zde:

Výzva
LAG PODRALSKO, SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II

Text výzvy:
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko,-socialni-podnikani-ii.pdf

Pozvánka na seminář 23.11.2018 k výzvě LAG Podralsko - Sociální podnikání II.:
http://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-seminar--23.11.2018.pdf

Seminář pro žadatele 23.11.2018:
http://lagpodralsko.com/doc/seminar-pro-zadatele-dalsi--sp-23.11.2018.pdf


Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu

1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů:
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-1--popis-zpusobu-hodnoceni-projektu.pdf

2. Podnikatelský plán:
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-2---podnikatelsky-plan.pdf

3. Finanční plán: 
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-3---finacni-plan.xlsx

4. Sada indikátorů ISP:
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-4----sada-indikatoru-isp.pdf

5. Sada indikátorů ESP: 
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-5----sada-indikatoru-esp.pdf

6. Podporované aktivity SP: 
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-6--podporovane-aktivity-sp.pdf

Odkaz na portál pro žadatele o podporu z ESIF:  https://mseu.mssf.cz/
(nutná registrace na portálu, založení a zpracování žádosti o podporu)

     Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817


Stanovy LAG Podralsko z.s. : http://lagpodralsko.com/doc/stanovy.pdf


Jednací řád představenstva a valné hromady:
http://lagpodralsko.com/doc/jednaci-rad-predstavenstva-a-vh.pdfJednací řád výběrové komise na období 2014 - 2020:
http://lagpodralsko.com/doc/jednaci-rad-vk-2017.pdf

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Zápis z jednání výběrové komise 20.6.2019:
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-vyberoveho-organu---mostarna-.pdf

 

Hodnotící tabulka jednotlivých projektů:
http://lagpodralsko.com/doc/hodnotici-tabulka-vecneho-hodnoceni.pdf

Zápis a prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu představenstva 20.6.2019
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-rozhodovaciho-organu-mas---socialni-podnikani-ii.pdf

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.