Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

13.výzva LAG PODRALSKO - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení SŠ I

Výzva uzavřena 22.2.2019!

LAG Podralsko z.s. vyhlašuje dne 21.12.2018 13. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení SŠ I.
Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD  https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 21.12.2018 - 22.2.2019 do 12.00 hodin.

Dokumenty ke stažení:

13. Výzva LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení SŠ I
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-vyzva-c.13-final01.pdf

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-p1-kriteria-fnap-infrastruktura-ss-i.pdf

Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení projektů
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-p2-kriteria-vh-infrastruktura-ss-i.pdf

Příloha č. 3 Interní postupy LAG Podralsko z.s. pro Programový rámec Integrovaného regionálního programu
http://lagpodralsko.com/doc/podralsko-ip-irop-1.1-finalni.pdfZpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.