LAG Podralsko

Živý venkov - tradice a současnost

Projekt spolupráce místních akčních skupin LAG Podralsko, MAS Turnovsko, MAS Otevřené zahrady Jičínska a MAS Skleněný Nový Bor
Na území působnosti zúčastněných místních akčních skupin probíhá celá řada různých akcí, spojujících kulturu, sportovní aktivity a mnohdy i s účastí místních producentů. Tyto akce jsou však z velké části pouze místního významu, bez velké propagace, aniž by byly známější v širokém okolí. Když jsme projednávali vytvoření společného projektu spolupráce, který by nejlépe definoval cíle spolupráce - vzájemnou provázanost projektů, zapojení partnerů z řad obcí, měst, neziskových organizací i drobných podnikatelů - zejména místních producentů, zvažovali jsme několik možností - vytvořit nové akce nebo ve spolupráci s partnery využít aktivit, které v obcích a městech již probíhají v menším měřítku bez nadregionálního významu a tyto akce zviditelnit, zvýšit jejich návštěvnost a nabídnout bohatší netradiční program, ve kterém by si přišly na své všechny věkové skupiny návštěvníků. Zvítězila myšlenka, využít stávajících akcí, tyto akce rozšířit a obohatit jejich program. Dále pak pořídit na tyto akce nezbytné vybavení - ať již pódia, prodejní stánky, zvukovou techniku, sportovní vybavení..., popř. stavebně upravit místa, kde se tyto akce pravidelně konají nebo konat budou. Tato myšlenka výrazně přispívá i k zajištění udržitelnosti projektu v horizontu mnoha dalších let. Snižují se náklady pro pořádání akcí,  návštěvníkům je poskytován kvalitnější program - pořízené vybavení  v následujících letech přispívá k efektivnějšímu pořádání akcí vzhledem k úspoře na jeho pronájmu a tím i k lepšímu programu akcí vzhledem k úspoře na tomto vybavení. Naším cílem bylo vytvořit na každé akci bohatý a zajímavý program, jehož se zúčastní zejména amatérské, popř. poloprofesionální spolky divadelníků a hudebníků ze všech zúčastněných MAS a  také místní producenti, jak k zajištění občerstvení, tak i k doprovodnému prodeji svých výrobků na jarmarcích a trzích, které  tyto akce často doprovází. V jiných případech jde např. o turistické akce - pochody, i zde je doprovodný kulturní program.

Akce:
Den země Běchary zde:
Zdislavská pouť zde:
Sloupský tyjátr zde:
Líšeňské pochody Českým rájem zde:
Svijanské slavnosti - Voříškiáda zde:
Antonínská pouť zde:
Jenišovický jarmark zde:
Kundratická lávka a Svatovítská pouť zde:
Loučecké slavnosti zde:
Sklářské slavnosti zde:
Vartenberské slavnosti zde:
Letní slavnosti zde:
Festival Foerstrovy Osenice zde:
Dokské městské slavnosti zde:
Svijanské slavnosti zde:
Loučení s prázdninami v Běcharech zde:
Maloskalský jarmark zde:
Sychrovská pouť zde:
Zákupské slavnosti zde:
Přehlídka amatérské divadelní tvorby - Dětenice zde:
Svátek jablka zde: