LAG Podralsko

Výzva č.5 PRVVýzva č. 5 Program rozvoje venkova
http://lagpodralsko.com/doc/vyzva-c.5-prv.pdfPozvánka na seminář PRV Výzva č.5
http://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-na-seminar-prv-vyzva-c.5.pdf

Přílohy - instruktážní listy
http://lagpodralsko.com/doc/prilohy-instruktazni-listy.rar

Přílohy výzvy:

Příloha č.1 - Fiche 7

http://lagpodralsko.com/doc/priloha-1-fiche-7.pdf

Příloha č.2 - Interní postupy PRV LAG Podralsko
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.2-interni-postupy-prv-lag-podralsko.pdf

Přílohy č.3 - Etický kodex
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.3-eticky-kodex.pdf

Příloha č.4 - Pravidla 19
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.4-pravidla-19.pdf

Příloha č.5 - Pravidla 19.2.1
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.5-pravidla-19.2.1.pdf


Nová verze Příloha č.5 - Pravidla 19.2.1
http://lagpodralsko.com/doc/nova-pravidla-19.2.1.pdf


Příloha č.6 - Finanční plán PRV
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.6-financni-plan-prv.xlsx

Seznam přijatých projektů
http://lagpodralsko.com/doc/seznam-prijatych-projektu-web.pdf

Zápis a hodnotící zpráva výběrové komise
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-hodnotici-zprava-vk-24-7-2020.pdf

Zápis z představenstva
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-predstavenstva-27-7-2020.pdf

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci
http://lagpodralsko.com/doc/seznam-vybranych-nevybranych-zod.pdf