LAG Podralsko

Výzva 06-01-12

Výzva ukončena 25.1.2012 ve 14.00 hodin!

Místní akční skupina LAG Podralsko o.s. v souladu se „Strategickým plánem místní akční skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v plánovacím období 2007 – 2013“ vyhlašuje 6. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční pomoc na projekty z  Osy IV. Leader, opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.
Vyhlášeny jsou tyto fiche:
1) Obnova a rozvoj vesnic
2) Občanské vybavení a služba
3) Podpora CR/Z
4) Podpora CR/N
5) Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
6) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Vyhlášení výzvy:  22.12.2011,  ukončení 25.1.2012 ve 14.00 hodin
 
Plné znění výzvy:
https://lagpodralsko.com/doc/vyzva-06-01-12.doc-szif.pdf

Žádost o dotaci:
https://lagpodralsko.com/doc/zadost-o-dotaci-412-20111219-131612.pdf

Instruktážní list k žádosti:
https://lagpodralsko.com/doc/instruktazni-list--15.kolo.pdf

Seznam přijatých žádostí:
https://lagpodralsko.com/doc/seznam-prijatych-projektu-06-01-12.pdf

Výsledky jednání výběrové komise:

Zápis z jednání:

https://lagpodralsko.com/doc/hodnotici-zprava-vyberove-komise-.pdf

Seznam vybraných projektů:
https://lagpodralsko.com/doc/seznam-vybranych-projektu-06-01-12.pdf

Seznam nevybraných projektů:
https://lagpodralsko.com/doc/seznam-nevybranych-projektu-06-01-12.pdf

Schválené žádosti ze strany SZIF:
https://lagpodralsko.com/doc/schvalene-zadosti---szif.pdf