LAG Podralsko

Výzva 05-10-11 (14. kolo na SZIF)

Vyhlášení výzvy 05-10-11:  19.9.2011, ukončení:  20.10.2011, 14.00 hodin

Vyhlášená Fiche: 1 - Obnova a rozvoj vesnic

Plné znění Výzvy:
https://lagpodralsko.com/doc/vyzva-05-10-11.doc-szif.pdf

Seznam přijatých projektů včetně resumé:
https://lagpodralsko.com/doc/seznam-zadosti-a-resume.doc

Výsledky hodnocení výběrové komise LAG Podralsko:
https://lagpodralsko.com/doc/vysledky-hodnoceni-pro-web.xls

Na webových stránkách https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous byly zveřejněny přijaté žádosti v rámci Výzvy 05-10-11 (14. kolo na SZIF)

Seznam žádostí:
https://lagpodralsko.com/doc/schvalene-zadosti-szif---14.kolo.pdf

Informace k žádosti od proplacení, platné pro 14. kolo příjmu žádostí na SZIF:
https://lagpodralsko.com/doc/informace-ke-zverejneni-zop---14.kolo.pdf