LAG Podralsko

Uzavřená výzva OP Z - Prorodinná opatření I

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Uzavřená výzva MAS

Výzva LAG Podralsko - Prorodinná opatření I

Pozvánka na seminář k výzvě Prorodinná opatření I: https://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-opz-1.pdf

Prezentace ze semináře k Výzvě LAG Podralsko - Prorodinná opatření I (realizace semináře 27.4.2017): 
http://lagpodralsko.com/doc/seminar-prorodinna-opatreni-1.pdf

Pozvánka na seminář pro příjemce k výzvě Prorodinná opatření I: https://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-prijemci-prorodinna-opatreni-i.pdf

Prezentace ze semináře k Výzvě LAG Podralsko - Prorodinná opatření I (realizace semináře 12.3.2018): https://lagpodralsko.com/doc/prorodinna-opatreni-prijemci.pdf

Text výzvy Prorodinná opatření I
(vyhlášena 10.4.2017, ukončení příjmu žádostí 31.5.2017):
https://lagpodralsko.com/doc/lag-prorodinna-opatreni-i.pdf    

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů:
https://lagpodralsko.com/doc/lag-priloha-1-hodnoceni-a-vyber-projektu.pdf

Stanovy LAG Podralsko z.s. : https://lagpodralsko.com/doc/stanovy.pdf

Odkaz na portál pro žadatele o podporu z ESIF:  https://mseu.mssf.cz/
(nutná registrace na portálu, založení a zpracování žádosti o podporu)

Programový rámec CLLD LAG Podralsko 2014+ pro Operační program Zaměstnanost:
https://lagpodralsko.com/doc/programovy-ramec-opz.pdf   

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO OPZ:

Informace pro místní akční skupiny (odkaz na oficiální web ESF):
https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz

Výzva ŘO OPZ č. 47 
Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
 (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS) zde:

 


Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Zápis z jednání výběrové komise 8.8.2017:

https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.3--zapis-z-jednani-vyberoveho-organu-mas.pdfPrezenční listina:

https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.4-pl-vyberove-komise.pdfHodnotící tabulka jednotlivých projektů:

https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.2-hodnotici-tabulka-vh-kravare.pdf

https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.2-hodnotici-tabulka-vh-oblastni-charita-most.pdf

https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.2-hodnotici-tabulka-vh-okna.pdf

https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.2-hodnotici-tabulka-vh-sloup.pdf