LAG Podralsko

Projekt Učme se podnikat

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
prioritní osa 1
oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Aktivita „Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání.“

Vzhledem ke znalosti regionu postupně zjišťujeme, kam a do jakých oblastí bychom měli dále postupně rozšiřovat naši činnost. Kontaktovali jsme proto naše střední školy a gymnázia. Využili jsme zřejmě poslední výzvy Libereckého kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Při podání žádosti do tohoto programu jsme byli úspěšní a získali jsme finanční prostředky k podporované aktivitě „Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání."
V letech 2012 - 2015 byl realizován projekt "Učme se podnikat!"

Náplň a cíl při realizaci aktivity „Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání“:
Cílem projektu bylo seznámit žáky středních škol se základy ekonomie, na které budou narážet po celý život. Na základě znalosti základních principů jako je fungování trhu, zákon nabídky a poptávky, tvorba ceny a další mohou lépe odhadnout a hlavně rozvíjet své schopnosti. Zúročit tyto znalosti a schopnosti jim pomůže lépe se uplatnit na trhu práce, nebo v podnikání. Ale nejen to, jako voliči budou rozhodovat o otázkách, k jejichž pochopení je nutné znát základní principy ekonomie, fungování mezinárodního trhu s ohledem na členství ČR v EU.
Také volba životního povolání bude ekonomickým rozhodnutím, pravděpodobně tím nejdůležitějším v životě. Budoucnost pak nezávisí jen na tomto rozhodnutí a schopnostech, ale také na vlivu ekonomických sil, nad kterými už jedinec nemá kontrolu. Rozhodování ale bude jednodušší díky získaným znalostem. Projekt si klade za cíl také vysvětlit základní pojmy finanční gramotnosti, určující rozhodnutí o úsporách a investicích, včetně rozhodnutí o zadlužení. Provede žáky nabídkou peněžního a finančního trhu s důrazem na rizika a úskalí jednotlivých produktů. Projekt samozřejmě nezaručí, že účastníci se stanou úspěšnými podnikateli, nebo budou vydělávat víc peněz, nebo nesednou na lep podvodníkům, se získanými znalostmi budou mít ale zcela jistě lepší šance.
Důraz byl kladen na praktické příklady, včetně příkladu podnikatelského projektu, který se prolíná všemi moduly – od založení, přes rozvoj firmy, kdy by byly aplikované získané znalosti, až po dopady neovlivnitelných skutečností (legislativní změny, v ČR velmi časté, makroekonomické ukazatele jako je inflace, apod., nebo změny životního prostředí).
Ve zkratce bylo v rámci realizace projektu objasněno i to, jak vláda kontroluje hospodářství a základní principy makroekonomie, protože vládní politika má samozřejmě obrovský vliv na všechno a na všechny, ať už v podnikatelské, nebo zaměstnanecké sféře. Žáci se seznámili s programy a nástroji na podporu podnikání a na druhé straně také s daňovým systémem.
Maximální snahou projektu bylo ukázat principy na reálných příkladech, tj. např. skutečné produkty a jejich cenová elasticita, skutečné příklady podniků a podnikatelů na základě veřejně dostupných informací (získaných z obchodního rejstříku, obchodních věstníků, zveřejňované samotnými subjekty apod.), skutečné a aktuální nabídky bankovních produktů, nabídky ostatních společností finančního i nefinančního trhu atd.
Facebooková stránka projektu: https://www.facebook.com/U%C4%8Dme-se-podnikat-205636616276647/