LAG Podralsko

Projekt Zkusme podnikat

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
prioritní osa  7.1  Počáteční vzdělávání
oblast podpory 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Projekt „Zkusme podnikat“

Projekt byl zaměřen na zvýšení možnosti uplatnění absolventů SŠ a ZŠ na trhu práce prostřednictvím rozvoje jejich podnikatelských znalostí. Některé z oslovených škol již získaly teoretické znalosti z této oblasti v rámci projektu „Učme se podnikat!“. Získané podnikatelské znalosti žáci uplatnili v praxi formou konkrétních mini podniků, které vytvořili v rámci svých škol pod vedením odborných řešitelů a lektorů projektu. V rámci projektu byly vytvořeny 3 vzdělávací moduly, ale již se zaměřením na konkrétní podnikové činnosti, dále pak žákovský sešit, který je návodem k založení konkrétního mini podniku s důrazem na praktické příklady. Vytvořeno bylo 7 žákovských minipodniků. Vznikla i e -learningová forma vzdělávacího programu. Proběhla evaluace aktivit studentského minipodniku na SŠ a byla vytvořena příručka pro ZŠ. Celý projekt byl zakončen veletrhem mini podniků z jednotlivých SŠ a ZŠ s praktickým workshopem.