LAG Podralsko

Památky a jejich budoucnost

Projekt spolupráce dvou MAS - LAG Podralsko a MAS Turnovsko, který řešil výměnu zkušeností na konkrétních případech oprav drobných památek v území a jejich mapování. Podpořil navazování nových partnerství, společná setkání zástupců různých sektorů, pořádání odborných workshopů a v neposlední řadě rozšířil nabídku aktraktivity území a zachování kulturního dědictví. 
V rámci projektu byla zpracována jedna nová studie památek a jedna převedena do elektronické podoby a aktualizována, byla vytvořena interaktivní databáze,  uskutečnily se odborné semináře s pracovníky NPÚ, historiky, archiváři, pracovníky muzea a CHKO, soutěž pro děti a dvě exkurze, které přispěly ke zvýšení zájmu mladé generace o historii území a  dlouhodobou udržitelnost projektu.

Seminář s restaurátory památek - výstavní zastavení Hamr na Jezeře zde:
Seminář s pracovníky muzea Český ráj - výstavní zastavení Kobyly Insert Text zde:
Seminář s pracovníky NPÚ - výstavní zastavení Hamr na Jezeře Insert Text zde:
Seminář s pracovníky archívu - Malá Skála Insert Text zde:

Exkurze dětí z MAS Turnovsko na území LAG Podralsko s cílem v Jablonném v Podještědí zde: https://lagpodralsko.com/?p=clanky/exkurze-deti-v-ramci-projektu-%22pamatky-a-jejich-budoucnost%22
Exkurze dětí z LAG Podralsko na území MAS Turnovsko s cílem v Turnově, na Malé Skále a na Sychrově zde: https://lagpodralsko.com/?p=clanky/2.-exkurze-deti-v-ramci-projektu-spoluprace

Vítězové soutěže ve vyhledávání drobných památek v krajině, pořádané v rámci projektu "Památky a jejich budoucnost" - ZŠ Bělá pod Bezdězem