LAG Podralsko

Odkazy

IROP:
https://www.strukturalni-fondy.cz/
 
Ministerstvo pro místní rozvoj:
https://mmr.cz
 
Ministerstvo zemědělství:
https://eagri.cz/public/eagri/
 
Státní zemědělský intervenční fond:
https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí:
https://www.mpsv.cz
 
OP Z:
https://www.esfcr.cz/
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
https://www.msmt.cz/
OP VVV:
https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
 
Iniciativa LEADER v ČR:
https://leader.isu.cz/regiony.aspx
 
Spolek pro obnovu venkova:
https://www.spov.org
 
Krajský úřad Libereckého kraje:
https://www.kraj-lbc.cz/
 
Město Česká Lípa:
https://www.mucl.cz/
 
Národní síť MAS:
https://www.nsmascr.cz/

Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj:
https://www.dobry-vyrobek.cz/
 
 

Mikroregiony a svazky obcí:

Svazek obcí Peklo: www.sdruzenipeklo.eu
 
Mikroregion Podralsko: https://www.podralsko.info/
 
Svazek obcí Máchův kraj: https://www.machuvkraj.cz/

Partnerské MAS:
 
MAS Turnovsko: https://www.masturnovsko.eu/
 
MAS Vyhlídky: https://www.vyhlidky.cz/

Zajímavé odkazy: 

Obrazy, které pohladí:
https://www.ondrejkocar.cz/cz/internetova-galerie/