LAG Podralsko

MAP Českolipsko

 

Analýza školství a vzdělávání byla na území ORP Česká Lípa řešena v rámci SCLLD LAG Podralsko i v
rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce (SMO, Obce sobě). Mezi nejdůležitější faktory
úspěšné školy byla řazena kvalita vzdělávání, kvalifikovanost pedagogů, mimoškolní aktivity,
individuální přístup a příjemné prostředí.
V území ORP Česká Lípa se nacházejí rovněž sociálně
vyloučené lokality (Mimoň, Ralsko, Pertoltice pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Zákupy), pro něž ani
celkově ani v oblasti školství neexistuje žádná koncepce, což je ve strategii MAS rovněž zmiňováno.
Pro školy z těchto lokalit je velmi aktuální téma inkluzivního vzdělávání, dle informací škol se
projevuje i potřeba asistentů pedagoga a školních psychologů.
Dle zpracované analýzy školství (projekt Podpora meziobecní spolupráce, žadatel SMO), jsou největší
rizika vyhodnocena v oblasti počtu děti v mateřských i základních školách, kdy zřizovatelé musí
pružně reagovat na demografický vývoj a přizpůsobit kapacitu škol a výchovných zařízení. Dalším
rizikovým faktorem jsou vnímány reformy a legislativa, které mohou mít ve svém důsledku negativní
vliv na kvalitu vzdělávání a kvalifikovanost učitelů. Velkým rizikem je nedostatek financí na investice a
vybavení škol. Vysoká kvalita výuky a dostatečná kvalifikovanost pedagogů by měla být výsledkem
odstranění personálního rizika, které by mělo být odstraněno dobrými motivačními programy pro
učitele a možnostmi dalšího vzdělávání. Vnášení těchto procesů do praxe je základem pro snižování
zjištěných rizik v oblasti předškolního a základního vzdělávání.
V rámci realizace projektu bude ujasněna celková situace škol na území ORP Česká Lípa a zjištěny
priority území a současně dojde k přípravě strategického rámce MAP i akčního plánu k řešení těchto
priorit. V oblasti budování znalostních kapacit budou řešena témata, na která cílové skupiny z území
kladou důraz. Realizace MAP tímto přispěje k eliminaci dosud zjištěných rizik.
Webové stránky projektu: www.mapceskolipska.cz

Projekt byl 2.5.2018 ukončen. Od 3.5.2018 byl zahájen nový navazující projekt MAP Českolipsko a Novoborsko II. Webové stránky projektu: http://map-cl-nb.cz/.