LAG Podralsko

Integrovaný regionální operační program

Programový rámec Integrovaný regionální operační program (IROP)

 Informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO IROP, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko 2014+ .

Programový rámec CLLD LAG Podralsko 2014+ pro Integrovaný regionální operační program:
https://lagpodralsko.com/doc/programovy-ramec-irop.pdf

Interní postupy (vydání 1.2, platnost 1.1.2019):
http://lagpodralsko.com/doc/podralsko-ip-irop-1.2-finalni.pdf


Harmonogram výzev  na rok 2020:
http://lagpodralsko.com/doc/irop-harmonogram-vyzev-clld-2020.pdf

Etický kodex:
https://lagpodralsko.com/doc/eticky-kodex.pdf

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO IROP:

Integrovaný nástroj CLLD (dokumenty vztahující se ke SC 4.1 a 4.2 IROP) zde:
 

Výzva ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava zde:
(do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Výzva ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura zde:
(do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS) 

Výzva ŘO IROP č. 65 Sociální podnikání zde:
(do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Výzva ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení zde:
(do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)