LAG Podralsko

Hodnocení MAS 2012

V letošním roce proběhlo již potřetí hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení probíhalo na přelomu měsíců července a srpna formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D.

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v šesti oblastech:

1. Základní parametry a strategické dokumenty MAS
2. Personální zajištění činnosti MAS
3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL
4. Integrace a rozvoj MAS
5. Monitoring a evaluace MAS
6. Propagace MAS

Každá MAS měla vyhrazeno 30 minut na předložení potřebných podkladů, kterými Hodnotitelské komisi dokládala své údaje z dotazníku, případně zodpovídala konkrétní dotazy jednotlivých členů Hodnotitelské komise.

LAG Podralsko byla i v tomto roce zařazena do skupiny A - vysoce transparentní a důvěryhodné MAS, aktivní a aktivizující území. Ve skupině A je LAG Podralsko zařazena stejně jako při předchozích hodnoceních v r. 2010 a v r. 2011. V letošním roce byl maximální bodový zisk 150 bodů, LAG Podralsko získala 136 bodů.  

Odkaz na souhrnnou zprávu MZe k Hodnocení MAS 2012:
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/mistni-akcni-skupina/hodnoceni-mistnich-akcnich-skupin-2012.html

Podrobné výsledky hodnocení MAS:
https://lagpodralsko.com/doc/vysledky-hodnoceni-mas.pdf