LAG Podralsko

Fiche MAS aktuální

Fiche 1 - Obnova a rozvoj vesnic (opatření III.2.1.1.)
https://lagpodralsko.com/doc/07-002-41100-451-000050-1.pdf

Fiche 2 - Občanské vybavení a služby (opatření III.2.1.2.)
https://lagpodralsko.com/doc/07-002-41100-451-000050-2.pdf

Fiche 3 - Podpora cestovního ruchu - ubytování, sport (opatření III.1.3.2.)
https://lagpodralsko.com/doc/07-002-41100-451-000050-3.pdf

Fiche 5 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (opatření III.2.2.)
https://lagpodralsko.com/doc/07-002-41100-451-000050-5.pdf

Fiche 6 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (opatření III.1.2.)
https://lagpodralsko.com/doc/07-002-41100-451-000050-6.pdf