LAG Podralsko

Dokumenty - 18. kolo výzvy

Žádost o dotaci, platná pro 18. kolo Výzvy (07-01-13):
https://lagpodralsko.com/doc/zadost-o-dotaci-412-20121219-144345-18.kolo.pdf

Pravidla, aktuální pro 18. kolo Výzvy:
https://lagpodralsko.com/doc/pravidla---od-18.kola.pdf

Metodika pro tvorbu fichí a specifické podmínky pro jednotlivá opatření:
https://lagpodralsko.com/doc/metodika-pro-tvorbu-fichi-a-specificke-podminky-od-18.kola.pdf

Příloha 7 - Příloha I Smlouvy o založení ES (Seznam podle článku 32 Smlouvy o založení ES):
https://lagpodralsko.com/doc/priloha---podniky.pdf

Aktuální seznam dokumentace k zadávacímu řízení:
https://lagpodralsko.com/doc/seznam-dokumentace-k-zadavacimu-rizeni-prv---aktualizace-unor-2012.pdf

Soupiska k Žádosti o proplacení:
https://lagpodralsko.com/doc/soupiska-k-zop.pdf

Instruktážní list k vyplnění Soupisky k Žádosti o proplacení:
https://lagpodralsko.com/doc/instruktazni-list---soupiska.pdf