LAG Podralsko

6. výzva LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY II


Výzva uzavřena 3.9.2018!

LAG Podralsko z.s. vyhlašuje dne 28.5.2018 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY II

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 53 https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 28.5.2018 - 3.9.2018 do 12.00 hodin.

Pozvánka na seminář pro žadatele k 6. výzvě LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY II:
http://lagpodralsko.com/doc/irop-doprava-ii-27.6.18.pdf
Prezentace ze semináře: 
http://lagpodralsko.com/doc/prezentace-doprava.pptx

6. výzva LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY I
https://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-vyzvac.6-final01.pdf

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
https://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-p1-kriteria-fnap-bezpecnost-dopravy.pdf

Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení projektů
https://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-p2-kriteria-vh-bezpecnost-dopravy-ii.pdf

Příloha č. 3 Interní postupy LAG Podralsko z.s. pro Programový rámec Integrovaného regionálního programu
https://lagpodralsko.com/doc/podralsko-ip-irop-1.1-finalni.pdf


Zápis z jednání hodnotící komise:
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-hk---6,-8,-9.pdf

Hodnocení výběrové komise
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-vyberoveho-organu-mas.pdf

Výběr projektů
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-predstavenstva-(schvaleni-projektu-k-financovani).pdf

Zápis z jednání Představenstva LAG Podralsko z.s.
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-predstavenstva.pdf