LAG Podralsko

Uzavřená výzva - 2. výzva LAG Podralsko z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně


LAG Podralsko z.s. vyhlašuje dne 20.11.2019 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) s názvem LAG Podralsko z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně.
Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu OPŽP č. 128 Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu: http://www.opzp.cz/vyzvy/128-vyzva

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 20.11.2019 - 6.1.2020 do 12.00 hodin.

Dokumenty ke stažení:

2. výzva LAG Podralsko z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-vyzva-c.2-final.pdf

Kritéria pro hodnocení žádostí
http://lagpodralsko.com/doc/02-kriteria-pro-hodnoceni-zadosti-cista-lag-podralsko-2019-01-07.pdf

Náklady obvyklých opatření MŽP
http://lagpodralsko.com/doc/03-noo-mzp.xlsx

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020
http://lagpodralsko.com/doc/04-metodika-primych-a-neprimych-nakladu-z-oblasti-osobnich-a-rezijnich-vyda....pdf

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
http://lagpodralsko.com/doc/05-standard-aopk-sppk-a02-001-vysadba-stromu.pdf

Standard AOPK SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině
http://lagpodralsko.com/doc/06-standard-aopk-sppk-c02-003-funkcni-vysydby-ovocnych-drevin-v-zemedelske-krajine.pdf

Standard AOPK SPPK C02 007 Krajinné trávníky
http://lagpodralsko.com/doc/07-standard-aopk-sppk-c02-007-krajinne-travniky.pdf

Standard AOPK SPPK B02 001 Vytváření a obnova tůní
http://lagpodralsko.com/doc/08-standard-aopk-sppk-b02-001-vytvareni-a-obnova-tuni.pdf

Seznam doporučených autochtonních dřevin
http://lagpodralsko.com/doc/09-seznam-autochtonni-dreviny.docx

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP
http://lagpodralsko.com/doc/10-interni-postupy-mistni-akcni-skupiny.pdf

Seznam katastrálních území LAG Podralsko z.s.
http://lagpodralsko.com/doc/11-katastry-lag-podralsko.pdfZápis z jednání výběrové komise:
http://lagpodralsko.com/doc/opzp-zapis-z-jednani-vyberoveho-organu.pdf


Zápis z jednání rozhodovacího orgánu:
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-rozhodovaci-organ.pdf