LAG Podralsko

2. výzva LAG PODRALSKO - IROP - CYKLODOPRAVA I

Výzva uzavřena 31.10.2017!

LAG Podralsko z.s. vyhlašuje dne 24.7.2017 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem LAG PODRALSKO - IROP - CYKLODOPRAVA I

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 53 https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 24.7.2017 - 22.9.2017 do 16.00 hodin.

POZOR! Výzva prodloužena, příjem žádostí do 31.10.2017! Termín realizace projektu prodloužen do 31.10.2018!

Dokumenty ke stažení:

2. Výzva LAG PODRALSKO - IROP - CYKLODOPRAVA I - platné znění:
https://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-vyzva-c-2-zmena01.pdf

Osnova pro vypracování Studie proveditelnosti - povinné přílohy k výzvě č.2:
https://lagpodralsko.com/doc/p4e-osnova-studie-proveditelnosti-53.vyzva-cyklodoprava.docx

Karta souladu s principy udržitelné mobility:
https://lagpodralsko.com/doc/p5-karta-souladu---udrzitelna-mobilita-53.vyzva-clld.docx

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.1-lag-podralsko-fnp.pdf

Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení projektů
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-2---kriteria-pro-vecne-hodnoceni-lag-cyklodoprava.pdf

Příloha č. 3 Interní postupy LAG Podralsko z.s. pro Programový rámec Integrovaného regionálního programu
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.3-ip-irop-1.0-finalni.pdf

Pozvánka na seminář k vyhlášené výzvě: https://lagpodralsko.com/doc/irop-pozvanka-doprava-i.pdf
Prezentace ze semináře: https://lagpodralsko.com/doc/prezentace-doprava.pdf


Hodnocení výběrové komise
https://lagpodralsko.com/doc/2-vyzva-vk.pdf

Výběr projektů
https://lagpodralsko.com/doc/2-vyzva-predstavenstvo.pdf

Zápis z jednání představenstva LAG Podralsko z.s.
https://lagpodralsko.com/doc/zapis-predstavenstvo-11-1-18.pdf