LAG Podralsko

16. výzva LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY IVLAG Podralsko z.s. vyhlašuje dne 5.4.2021 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY IV
Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 53 https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 5.4.2021 - 5.5.2021 do 12.00 hodin.


16. výzva LAG PODRALSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY IV

http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-vyzva-c.16-final01.pdf
 

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-p1-kriteria-fnp-vyzva-c.16.pdf

Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení projektů

http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-p2-kriteria-vh-vyzva-c.16.pdf


Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení projektu:

http://lagpodralsko.com/doc/kontrolni-list-fnp-vyzvac.16-souhlasro.pdf
http://lagpodralsko.com/doc/kontrolni-list-vh-vyzvac.16-souhlasro.pdf
Zápis z jednání hodnotící komise:
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-16.pdf

Hodnocení výběrové komise:
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-vyberove-komise-16.pdf

Výběr projektu:

http://lagpodralsko.com/doc/predstavenstvo-16-schvaleni-projektu-k-financovani.pdf

Zápis z jednání Představenstva LAG Podralsko z.s.:

http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-predstavenstva-16-.pdf