LAG Podralsko

11.výzva LAG Podralsko - IROP - Cyklodoprava II


Výzva uzavřena 8.3.2019!

LAG Podralsko z.s. vyhlašuje dne 5.12.2018 11. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem LAG PODRALSKO - IROP - Cyklodoprava II
Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 53 https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 5.12.2018 - 8.3.2019 do 16.00 hodin.

Dokumenty ke stažení:

11. Výzva LAG Podralsko – IROP – Cykodoprava II
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-vyzva-c.11-final01.pdf

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.1-kriteria-fnap-cyklodopravaii.pdf

Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení projektů
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.2-kriteria-vh-cyklodopravaii.pdf

Příloha č. 3 Interní postupy LAG Podralsko z.s. pro Programový rámec Integrovaného regionálního programu
http://lagpodralsko.com/doc/podralsko-ip-irop-1.1-finalni.pdf


Pozvánka na seminář k vyhlášené výzvě: http://lagpodralsko.com/doc/irop-pozvanka-11-12-13.pdf
Prezentace ze semináře: http://lagpodralsko.com/doc/prezentace-cyklodoprava-ii.pdf


Zápis z jednání hodnotící komise:
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-hk---11,-12,-13.pdf

Hodnocení výběrové komise:
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-vyberoveho-organu-mas-11.pdf

Výběr projektu:
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-predstavenstva-(schvaleni-projektu-k-financovani)-11.pdf

Zápis z jednání Představenstva LAG Podralsko z.s.:
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-predstavenstva-11,12.pdf