LAG Podralsko

Uzavřená výzva - 1. výzva LAG Podralsko z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně


LAG Podralsko z.s. vyhlašuje dne 28.2.2019 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) s názvem LAG Podralsko z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně.
Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu OPŽP č. 128 Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu: http://www.opzp.cz/vyzvy/128-vyzva

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.


Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 28.2.2019 - 1.7.2019 do 20.00 hodin.

Pozvánka na seminář 1. výzva LAG Podralsko z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně: 
http://lagpodralsko.com/doc/opzp-sidelni-zelen-opzp-4-4-1.pdf

Prezentace ze semináře 1. výzva LAG Podralsko z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně: 
http://lagpodralsko.com/doc/seminar-pro-zadatele-2019-04-23.pdf


Dokumenty ke stažení:

1. výzva LAG Podralsko z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně
http://lagpodralsko.com/doc/vyzva-4.4-lag-podralsko-2019-01-07.pdf

Kritéria pro hodnocení žádosti:
http://lagpodralsko.com/doc/2-kriteria-pro-hodnoceni-zadosti-cista-lag-podralsko-2019-01-07.pdf

Katastry LAG Podralsko z.s.:
http://lagpodralsko.com/doc/12.9.-katastry-lag-podralsko.pdf

Náklady obvyklých opatření MŽP:
http://lagpodralsko.com/doc/3-noo-mzp.xlsx

Metodika přímých a nepřímých nákladů: 
http://lagpodralsko.com/doc/4-metodika-primych-neprimych-nakladu.pdf

Standardy péče o přírodu a krajinu - Výsadba stromů:
http://lagpodralsko.com/doc/5-standard-vysadba-stromu.pdf

Standardy péče o přírodu a krajinu - Výsadba ovocných stromů:
http://lagpodralsko.com/doc/6-standard-vysadba-ovocnych-stromu.pdf

Seznam autochtonní dřeviny:
http://lagpodralsko.com/doc/7-seznam-autochtonni-dreviny.pdf

Interní postupy LAG Podralsko z.s. pro Operační program Životní prostředí:
http://lagpodralsko.com/doc/interni-postupy-mistni-akcni-skupiny.pdf


Důležité upozornění pro žadatele:
https://www.opzp.cz/upresneni-podminek-poskytovani-dotaci-v-prioritni-ose-4/