Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

Uzavřená výzva OP Z Prorodinná opatření IV

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO OPZ, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko 2014+:

Programový rámec CLLD LAG Podralsko 2014+ pro Operační program Zaměstnanost:
http://lagpodralsko.com/doc/programovy-ramec-opz.pdf   

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO OPZ:

Informace pro místní akční skupiny (odkaz na oficiální web ESF):
https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz

Výzva ŘO OPZ č. 47  
Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS) zde:

 LAG Podralsko - Prorodinná opatření IV

Pozvánka na seminář 29.10. k výzvě Prorodinná opatření IV:
http://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-seminar-pro-zadatele-29.10.2019.pdf

Prezentace ze semináře:
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-bez-nazvu--00004.pdf


Pozvánka na seminář pro příjemce:

http://lagpodralsko.com/doc/20-06-08-opz-pozvanka-prijemci.pdf

Obvyklé ceny zařízení a mzdy:
http://lagpodralsko.com/doc/obvykle-ceny-a-mzdy-platy-(1).pdf

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+:
http://lagpodralsko.com/doc/pokyny-k-vyplneni-zadosti-v-is-kp14.pdf

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.