Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

Uzavřená výzva OP Z Prorodinná opatření III

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO OPZ, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko 2014+:

Programový rámec CLLD LAG Podralsko 2014+ pro Operační program Zaměstnanost:
http://lagpodralsko.com/doc/programovy-ramec-opz.pdf   

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO OPZ:

Informace pro místní akční skupiny (odkaz na oficiální web ESF):
https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz

Výzva ŘO OPZ č. 47  
Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS) zde:

 

LAG Podralsko - Prorodinná opatření III

Pozvánka na seminář 17.4. k výzvě Prorodinná opatření III:
http://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-seminar-pro-zadatele-17-.-4.-2019.pdf

Prezentace ze semináře 17.4. k výzvě Prorodinná opatření III:
http://lagpodralsko.com/doc/seminar-prorodinna-opatreni.pdf


Pozvánka na seminář pro příjemce:

http://lagpodralsko.com/doc/20-06-08-opz-pozvanka-prijemci.pdf

Obvyklé ceny zařízení a mzdy:
http://lagpodralsko.com/doc/obvykle-ceny-a-mzdy-platy-(1).pdf

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+:
http://lagpodralsko.com/doc/pokyny-k-vyplneni-zadosti-v-is-kp14.pdf


Text výzvy:
http://lagpodralsko.com/doc/vyzva-lag-prorodinna-opatreni-iii-.pdf

 
Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu     

1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů:
http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-1--popis-zpusobu-hodnoceni-projektu.pdfOdkaz na portál pro žadatele o podporu z ESIF:  https://mseu.mssf.cz/
(nutná registrace na portálu, založení a zpracování žádosti o podporu) 

Stanovy LAG Podralsko z.s. : http://lagpodralsko.com/doc/stanovy.pdf


Jednací řád představenstva a valné hromady:
http://lagpodralsko.com/doc/jednaci-rad-predstavenstva-a-vh.pdf


Jednací řád výběrové komise na období 2014 - 2020:
http://lagpodralsko.com/doc/jednaci-rad-vk-2017.pdf


Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

Zápis z jednání výběrové komise 20.6.2019:
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-vyberoveho-organu-priii.pdf

Hodnotící tabulka jednotlivých projektů:
http://lagpodralsko.com/doc/hodnotici-tabulka-vh---detsky-klub-sesule.pdf
http://lagpodralsko.com/doc/hodnotici-tabulka-vh---primestske-tabory-lip-a-spolu.pdf
http://lagpodralsko.com/doc/hodnotici-tabulka-vh---skolni-klub-2020.pdf
http://lagpodralsko.com/doc/hodnotici-tabulka-vh---klik.pdf
http://lagpodralsko.com/doc/hodnotici-tabulka-vh---skolni-klub-kravare-ii.pdf
http://lagpodralsko.com/doc/hodnotici-tabulka-vh----detsky-klub.pdf

Zápis a prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu představenstva 10.7.2019
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-rozhodovaciho-organu-priii.pdf

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.