LAG Podralsko

Hodnocení místních akčních skupin 2011

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů.

Na rozdíl od loňského hodnocení neprobíhaly návštěvy místních akčních skupin v jejich kancelářích. Zástupci MAS představili svou činnost před hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace a doložením podkladů v písemné nebo elektronické formě.
 
Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v sedmi oblastech:
1.Strategické dokumenty MAS
2.Personální zajištění činnosti MAS
3.Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER
4.Integrace a rozvoj MAS
5.Monitoring a evaluace MAS
6.Propagace MAS
7.Nadstavba aktivit MAS
 
Sedmá oblast je oblastí průřezovou, místní akční skupiny v ní dostali možnost pochlubit se činnostmi, o kterých se domnívají, že mohou sloužit jako příklady dobré praxe pro ostatní MAS.

Připomínáme, že LAG Podralsko je ve skupině 48 MAS schválených  v r. 2008 v rámci 1. kola příjmu žádostí o realizaci SPL.

S velkým potěšením můžeme zveřejnit, že místní akční skupina LAG Podralsko s bodovým ziskem 171 bodů byla i v letošním roce zařazena do skupiny A - nejlépe fungující MAS - příklady dobré praxe ( vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území).
 
Odkaz na souhrnnou zprávu MZe k Hodnocení MAS 2011:
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/mistni-akcni-skupina/hodnoceni-mistnich-akcnich-skupin-2011.html
 

Podrobné výsledky hodnocení MAS, zveřejněné Národní sítí místních akčních skupin:
https://lagpodralsko.com/doc/vysledky-hodnoceni-2011.pdf