LAG Podralsko

Evaluace a monitoring

EVALUACE A MONITORING: Příklady dobré praxe z Libereckého kraje 2007 - 2013

Sedm MAS v Libereckém kraji spolupracovalo od září 2014 do června 2015 na projektu, jehož cílem je zlepšit procesy monitoringu a evaluace (hodnocení) rozvojové strategie a činnosti MAS. Výstupem projektu je metodika, v níž MAS zhodnotily procesy při monitoringu a hodnocení SPL za období 2007 - 13 a představily příklady z praxe jednotlivých MAS. Dále byl vytvořen společný monitorovací systém, v němž jsou shromážděna data, která umožňují sledovat výkony MAS na celém území Libereckého kraje.
Projekt byl podpořen ve 22. kole PRV, opatření IV.2.1.

Koordinační MAS: MAS Frýdlantsko, z.s.
Partnerské MAS: LAG Podralsko z.s., MAS Achát, z.s., MAS Frýdlantsko, z.s., MAS Podještědí, z.s., MAS Přiďte pobejt, z.s., MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s., Obecně prospěšná společnost pro Český ráj.

Zápisy z jednání Koordinační pracovní skupiny:
https://lagpodralsko.com/doc/zapis-eval-141030.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/zapis-eval-141104.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/zapis-eval-141203.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/zapis-eval-150122.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/zapis-eval-150318.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/zapis-eval-150505.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/zapis-eval-150608.pdf


Partneři se dne 3.12.2014 školili v semináři Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny. Lektorka, ing. Lenka Mrázová nás srozumitelně a se širokým uplatněním diskuse provedla základními pojmy a konkrétně je přiblížila na monitorovacích indikátorech MAS.
Záznam ze semináře: https://lagpodralsko.com/doc/kurz-eval-141203.pdf
Pozvánka: https://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-141203.pdf

MONITORING A HODNOCENÍ
V ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

Metodika a případové studie z praxe programu Leader v letech 2007 – 2013
v Libereckém kraji : https://lagpodralsko.com/doc/metodikalk-final.pdf
Fota z jednání:


Konference projektů spolupráce - Chocerady, 8.6.2015: