LAG Podralsko

15. výzva LAG PODRALSKO - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení - zájmové a neformální vzdělávání II

LAG Podralsko z.s. vyhlašuje dne 4.5.2020 15. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení - zájmové a neformální vzdělávání II
Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 4.5.2020 - 22.6.2020 do 12.00 hodin.

Dokumenty ke stažení:

15. Výzva LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení - zájmové a neformální vzdělávání II

 
http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-vyzva-c.15-final01.pdf
 

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-p1-kriteria-fnp-vyzva-c.15.pdfPříloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení projektů

http://lagpodralsko.com/doc/lag-podralsko-p2-kriteria-vh-vyzva-c.15.pdf 


Pozvánka na seminář pro žadatele:

http://lagpodralsko.com/doc/20-06-08-irop-pozvanka-seminar.pdf


Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení projektu:

http://lagpodralsko.com/doc/kontrolni-list-fnp-vyzvac.15.pdf
http://lagpodralsko.com/doc/kontrolni-list-vh-vyzvac.15.pdfZápis z jednání hodnotící komise:
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-15.pdf

Hodnocení výběrové komise:
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-z-jednani-vh-15.pdf

Výběr projektu:

http://lagpodralsko.com/doc/zapis-predstavenstvo---schvaleni-projektu-doporucenych-k-financovani-15.pdf


Zápis z jednání Představenstva LAG Podralsko z.s.:

http://lagpodralsko.com/doc/zapis-predstavenstvo-15.pdf