LAG Podralsko

Žadatelé bez občanky? - LEADER bez hranic!

Základní informace:
Spolupracující MAS představily svou činnost mladé generaci a zapojily ji do malých projektů na principu LEADER. Projekty byly zaměřeny na pořízení zázemí pro spolkovou činnost. MAS oslovily přibližně 30 skupin dětí od 9 do 15 let na školách, v DDM a v klubech. Skupiny dětí a mládeže si samy připravily projekty a navzájem si je  bodovaly podobně, jako MAS vybíraly projekty opatření IV.1.2. Pro skupiny dětí bylo použito v projektu pracovní označení "mafie". Vybrané projekty pomohly MAS mafiím zrealizovat. Fungující projekty si mafie vzájemně zkontrolovaly a každoročně se setkávají na sportovních a uměleckých akcích - podle svého zaměření. Cílem je, aby děti nezapomněly ani na projekty, ani na Leader.

Zpráva k realizaci projektu Žadatelé bez občanky? LEADER bez hranic!
https://lagpodralsko.com/doc/zadatele....pdf


Pořízené vybavení na území LAG Podralsko:

ZŠ a MŠ Žandov – zahradní venkovní maxihry vč. pingpongového stolu
ZUŠ Žandov – kontrabas
ZŠ Kravaře – vybavení laboratoře „Klubu vynálezců“
ZŠ a MŠ Zahrádky – vybavení keramické dílny
ZŠ a MŠ Jestřebí – florbalové vybavení
ZŠ a MŠ Stružnice – vybavení fotografického kroužku elektronikou
PS Výři Stráž pod Ralskem – horolezecké a tábornické vybavení
Lutra o,s – elektronika, vozík k převozu kánoí a vodácké vybavení
ZŠ a MŠ Dubnice – vybavení keramické dílny
ZŠ Volfartice – hrnčířský kruh a malířské stojany
ZUŠ Jablonné v Podještědí – hudební nástroje
SKZŠ Jablonné v Podještědí – gymnastické vybavení
ZUŠ Doksy – hudební nástroje
ZŠ a MŠ Staré Splavy – keramická pec
ZŠ Dubá - vybavení kroužku mediální tvorby