LAG Podralsko

Výzva č. 3 PRV

Výzva č. 3 Program rozvoje venkova

Termín vyhlášení výzvy: 6.3.2018
Termín příjmu žádostí: od 22.3.2018 do 30.4.2018
Místo podání žádostí: kancelář LAG Podralsko z.s., Zahrádky 130, 471 01 Zahrádky

 

 

Pozvánka na seminář k Výzvě č. 3 PRV:
https://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-na-seminar-prv-vyzva-c.3.pdf

Seminář pro žadatele 13.3.2018:
https://lagpodralsko.com/doc/prezentace-pro-zadatele-prv-3-vyzva-13.3.2018.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/postup-vygenerovani-zod-s-oznacenymi-kroky.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/odkazy-na-dokumenty-pres-pf-a-pres-web-szif.pdf


Předpokládaná alokace a seznam vyhlášených fichí:

Celková výše dotace pro Výzvu č. 3 je 30 219 967 Kč 
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3.


Výzva: 
https://lagpodralsko.com/doc/vyzva-c.-3-prv-2017-aktualizovany-formular.pdf

Přílohy:
Soulad s CLLD LAG Podralsko 2014+:

https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-1--soulad-sclld-podralsko.docx


Vyhlášené fiche:
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.2-fiche-c.1.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.3-fiche-c.2.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.4-fiche-c.3.pdf


 Etický kodex:
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.6-eticky-kodex-lag-podralsko-prv--.pdf

Pravidla provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje:
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.7-opatreni-19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade-iniciativy-leader--clld---komunitne-vedeny-mistni-rozvoj--.pdf

Pravidla pro operaci 19.2.1:
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.8-pravidla--19.2.1-cj.70728-2017-mze-14113.pdf

Finanční plán a Indikátory pro programové rámce:
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.9-financni-plan-a-indikatory-pro-programove-ramce.xlsx


Dokumenty MAS:
Jednací řád výběrové komise LAG Podralsko z.s.:
https://lagpodralsko.com/doc/jednaci-rad-vk-2017.pdf

Programový rámec PRV:
https://lagpodralsko.com/doc/programovy-ramec-prv.pdf

 

Dokumenty pro žadatele:
https://lagpodralsko.com/doc/1-postup-pro-zadatele-k-podani-zod-a-jejich-priloh.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/2-prirucka-pro-zvz-verze-c.4.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/3-prirucka-pro-publicitu.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/4-informace-k-postupu-zadani-vz.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/5-zjednoduseny-postup-k-dolozeni-priloh-vz-pres-pf.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/6-zpusob-nastaveni-notifikace-z-pf.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/7-strucny-prehled-pro-fiche.xlsx


Stav čerpání ukončené 3. výzvy PRV:
https://lagpodralsko.com/doc/stav-ukoncene-3.-vyzvy-prv.pdf


Výzva č.3 - přijaté projekty:
https://lagpodralsko.com/doc/seznam-prijatych-projektu.xlsx