LAG Podralsko

Výzva 07-01-13

Výzva ukončena 8.2.2013 ve 12.00 hodin.
Výzva k předkládání projektů

Místní akční skupina LAG Podralsko o.s. v souladu se „Strategickým plánem místní akční skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v plánovacím období 2007 – 2013“ vyhlašuje 7. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční pomoc na projekty z  Osy IV. Leader, opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

Číslo kola výzvy:  07-01-13  (18. kolo žádostí na SZIF)

Název strategie: Strategický plán místní akční skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v plánovacím období 2007 – 2013

 Webové stránky:   www.lagpodralsko.com

 Termíny:
 
    Termín vyhlášení výzvy:    7.1.2013
    Příjem žádostí:     od 10.1.2013 do 8.2.2013, 12:00 hod.

Plné znění Výzvy 07-01-13:  https://lagpodralsko.com/doc/vyzva-07-01-13.doc-szif.pdf
 
Aktuální dokumenty k Výzvě 07-01-13 zde:
Aktuální znění fichí zde:

13.2.2013
Seznam přijatých žádostí v rámci Výzvy 07-01-13:

https://lagpodralsko.com/doc/seznam-prijatych-zadosti-2013.pdf

18.2.2013
Jednání výběrové komise proběhne v úterý, 5.3.2013 od 14.00 hodin v kanceláři LAG Podralsko

6.3.2013
Seznam vybraných žádostí ve Výzvě 07-01-13:

https://lagpodralsko.com/doc/seznam-vybranych-zadosti2013.pdf

Seznam nevybraných žádostí ve Výzvě 07-01-13:

https://lagpodralsko.com/doc/seznam-nevybranych-zadosti2013.pdf