LAG Podralsko

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

23. 6. 2016: Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
Odkaz na výzvu zde:
   
Zástupci místních akčních skupin jsou pravidelně informováni o podmínkách připravované výzvy tak, aby byli schopni pomoci mateřským a základním školám se zpracováním žádosti o podporu. Jejich úkolem je především poskytnout podporu pro formální nastavení projektů. MAS poskytují bezplatné konzultace všem mateřským a základním školám nacházejícím se v jejich územní působnosti.

V programovém období 2014-2020 bude naše místní akční skupina vykonávat tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost bude financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu a náplní činnosti MAS bude:
 -
metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
 -
školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
 -
konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
 -
metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
 -
metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
 -
metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Podporované aktivity v animaci školských zařízení koriguje ŘO IROP ve spolupráci s OP VVV. Podporované aktivity jsou realizovány na území příslušné MAS. Místní akční skupiny, které realizují animaci škol a školských zařízení, osloví všechny mateřské a základní školy na svém území s nabídkou animace.

Základní doporučení a rady které byste neměli opomenout v případě, že žádáte o finanční podporu z OP VVV  ve výzvách Šablony pro MŠ a ZŠ:
https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/sablony-od-a-do-z

Nabídka NIDV k šablonám pro základní a mateřské školy zde:

NIDV - často kladené otázky k šablonám zde:
  
Generátor nástrojů povinné publicity (relevantní plakát ve formátu A3) zde: