LAG Podralsko

Program rozvoje venkova

 


Programový rámec Program rozvoje venkova (PRV)

Informace týkající se Programového rámce PRV, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko 2014+ .

Programový rámec CLLD LAG Podralsko 2014+ pro Program rozvoje venkova:
https://lagpodralsko.com/doc/programovy-ramec-prv.pdf


19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921