LAG Podralsko

Vyhlášené výzvy OP Z_sociální začleňování

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO OPZ, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko 2014+:

Programový rámec CLLD LAG Podralsko 2014+ pro Operační program Zaměstnanost:
http://lagpodralsko.com/doc/programovy-ramec-opz.pdf   

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO OPZ:

Informace pro místní akční skupiny (odkaz na oficiální web ESF):
https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz

Výzva ŘO OPZ č. 47 
Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
 (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS) zde:

Výzva
LAG Podralsko - Rozvoj dalších programů a činností v rámci sociálního začleňování I.

Pozvánka na seminář k výzvě LAG Podralsko - Rozvoj dalších programů a činností v rámci sociálního začleňování I.:
http://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-seminar--22.-2.-2018-a-20.3.2018.pdf

Text výzvy:

http://lagpodralsko.com/doc/1.vyzva-lag-podralsko-rozvoj-dalsich-programu-a-cinnosti-v-ramci-socialniho-zaclenovani-i.pdf

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu  

1.      Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů:

http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-1--popis-zpusobu-hodnoceni-projektu.pdf

2.      Podporované aktivity:

http://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-2-podporovane-aktivity-.pdf

Odkaz na portál pro žadatele o podporu z ESIF:  https://mseu.mssf.cz/
(nutná registrace na portálu, založení a zpracování žádosti o podporu)

·       Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

·      Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817

·   
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz


Stanovy
 LAG Podralsko z.s. : http://lagpodralsko.com/doc/stanovy.pdf


Jednací řád představenstva a valné hromady:

http://lagpodralsko.com/doc/jednaci-rad-predstavenstva-a-vh.pdfJednací řád výběrové komise na období 2014 - 2020:

http://lagpodralsko.com/doc/jednaci-rad-vk-2017.pdf