LAG Podralsko

Informace pro veřejnostŽadatel: LAG Podralsko z.s., IČ: 26663015, Zahrádky 130, 471 01

Projekt: „Podpora činnosti kanceláře LAG Podralsko“ 

Termín realizace: 1.1.2018-31.12.2018

Výše dotace:  120 000 Kč

 

Realizovaný projekt byl podpořen účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2018.

Č. sml. OLP/2068/2018

 

 

Anotace projektu: Podpora činnosti LAG Podralsko z.s - mzdové náklady (DPP/DPČ/PS) a náklady na materiál, služby a činnost, které nelze nárokovat v CLLD LAG Podralsko a jiných projektech.