LAG Podralsko

Technika k pořádání akcí

                   Ceník techniky k pořádání akcí na území působnosti LAG Podralsko
               
Druh techniky
člen LAG
ostatní
Pozn.
 
Kč/den
 
pódium
2 000
5 000
+ náklady na dopravu a stavbu
( 12,-Kč/km – doprava; stavba a bourání pódia 3600,-Kč celkem)
přívěs
100
-
 
zvuk. aparatura
300
700
+ zvukař a doprava
párty stan
500
1 500
+ doprava
prodejní stánek
50
200
+ doprava (cena za 1 stánek)
osvětlení
100
200
+ doprava

Držitelé certifikátu "Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj" mají stejné zápůjční podmínky jako členové LAG Podralsko.