LAG Podralsko

Z Kokořínska do Podralska

Projektem spolupráce byl i projekt Vyhlídky, občanské sdružení a LAG Podralsko o.s. „Z Kokořínska do Podralska“.
Hlavním předmětem projektu byla propagace činnosti zúčastněných místních akčních skupin – MAS Vyhlídky a LAG Podralsko, tvorba podkladů pro propagaci projektů, zjednodušení, zpřístupnění a provázání obou regionů místním občanům i návštěvníkům.
Území obou spolupracujících místních akčních skupin spolu navzájem sousedí, vytváří celistvý krajinný celek, ale z hlediska veřejné správy spadá do dvou krajů - Středočeského a Libereckého. To se odráží i v tvorbě veškeré infrastruktury, kde je vše soustředěno k hranicím regionu a neuvažuje se o vzájemném propojení. Hlavní myšlenka projektu spolupráce byla změnit tuto skutečnost a stávající stav a nastolit podmínky pro vzájemné propojení. Spolupráce by měla koncepčně připravit prostor pro propojení obou území,  vyústit ve společné akce, které poslouží k vzájemné propagaci atraktivit z obou regionů.
Příklady akcí: pochod z Kokořínska do Podralska, čtení autorů, kteří mají vztah k regionu např. Mácha, Dyk, Cinibulk atd.; konání hudebního festivalu a podobných akcí.
První vedlejší opatření: Vzhledem k tomu, že oba strategické plány měly ve svých záměrech podporu cestovního ruchu a dotčená oblast je tradiční turistickou destinací, bylo začleněno vedlejší opatření na podporu cestovního ruchu s tím, že propojení bylo uvažováno jak pro pěší turistické trasy, tak pro cyklisty i hippostezky.
Druhé vedlejší opatření: Druhým vedlejším opatřením chtěly MAS dosáhnout využití technických, kulturních památek a památek technického významu a zpřístupnit je místním i návštěvníkům. Naprosto novým bylo oživení vojenských a technických historických památek, které jsou zmapovány a bylo navrženo jejich další využití i vhodnost pro konání následných akcí. Tímto bylo umožněno poznávání místních památek, tradic a života v regionech obou spolupracujících MAS.
Na základě výše uvedeného byla zpracována zásadní studie využití území obou MAS, navržení nejlepších i zcela nových tras např. po vojensko-technických památkách, přírodních rezervacích, po stopách zaniklých řemesel, lidové architektury atd. Taktéž byla navržena místa k zastavení i některé objekty, které by na trasách byly následně obnoveny a našly své uplatnění v rámci meziregionálního propojení.
Více na www.zkokorinskadopodralska.webnode.cz

Odpočinková zastavení, vzniklá v rámci projektu "Z Kokořínska do Podralska" na území LAG Podralsko:

Žandov - u kostela sv. Bartoloměje

Pohled na Bezdězy ze Žďáru

Doksy - Žďár - rozcestí

Hamr na jezeře - u pláže

Jablonné v Podještědí - osada Lada

Pohled z Jablonného - Lad od Ukrajinského hřbitova